Rehabilitacja lecznicza ZUS może być cennym wsparciem dla pracowników, którzy obawiają się o utratę zdolności do pracy z powodu trapiących ich chorób. Nawet jeśli posiadają zwolnienie chorobowe, znane jako „L4”, może to nie wystarczyć dla pełnego powrotu do zdrowia. Warto podkreślić, że korzystanie z rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS jest możliwe bez żadnych kosztów. Oto, kiedy pacjenci mogą rościć sobie prawo do skorzystania z takiego pobytu.

Pacjenci, którzy stają przed dłuższą niezdolnością do pracy w wyniku choroby lub urazu, mają prawo do w pełni finansowanego przez ZUS pobytu leczniczego trwającego ponad trzy tygodnie. Program rehabilitacji ZUS dostarcza wsparcia w różnych obszarach, w tym:

– pełnej opieki zdrowotnej dostosowanej do konkretnego schorzenia;

– psychologicznej pomocy, w skład której wchodzą indywidualne konsultacje i treningi relaksacyjne;

– ćwiczeń ogólnousprawniających;

– zajęć grupowych, które obejmują różnorodne terapie, jak muzykoterapia czy choreoterapia;

– edukacji zdrowotnej.

Aby być uprawnionym do skorzystania z rehabilitacji, pacjent musi spełniać jeden z wymienionych warunków:

– być ubezpieczonym w ZUS i zagrożonym utratą zdolności do pracy;

– pobierać zasiłek chorobowy;

– otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne bądź rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje pomoc osobom borykającym się z przypadłościami układu ruchu, krążenia czy narządu oddechowego, a także tym, którzy mają problemy psychosomatyczne.

Rehabilitacja lecznicza ma na celu nie tylko przywrócenie zdolności do pracy, ale również zapewnienie wsparcia psychicznego oraz społecznego. Dzięki pobytowi w specjalistycznych ośrodkach, gdzie pacjenci mogą angażować się w różnorodne aktywności, mogą one odzyskać zdrowie i wrócić do codziennych obowiązków zawodowych. ZUS zwraca uwagę, że skorzystanie z rehabilitacji przynosi także korzyści ekonomiczne. Umożliwia pacjentom kontynuację pracy lub powrót do niej, co wpływa pozytywnie na ich sytuację finansową.

Formy leczenia rehabilitacyjnego to pobyt stacjonarny z zakwaterowaniem w ośrodku lub ambulatoryjny z dojazdami na leczenie. Zgłębiając informacje na ten temat, warto zapoznać się z broszurą informacyjną ZUS, która dokładnie opisuje warunki skorzystania z programu rehabilitacyjnego. Celem wcześniejszego podejmowania działań rehabilitacyjnych jest aktywne przeciwdziałanie długotrwałej niezdolności do pracy.


Źródło: Onet

Kliknij by ocenić post
[Łącznie: 4 Średnia: 4.8]